Số / Ký hiệu: 543-BHXH-QLT
Trích yếu: 543/BHXH-QLT Về việc đôn đốc thực hiện đăng ký trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh
Lĩnh vực:
Văn bản chỉ đạo của ngành
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày có hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
543-BHXH-QLT: 543/BHXH-QLT Về việc đôn đốc thực hiện đăng ký trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Nội dung trong tệp đính kèm