Số / Ký hiệu: 354-HDPH-PBGDPL
Trích yếu: 354/HĐPH-PBGDPL Hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng chính phủ
Lĩnh vực:
Các văn bản khác liên quan
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
04/06/2019
Ngày có hiệu lực:
04/06/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
354-HDPH-PBGDPL: 354/HĐPH-PBGDPL Hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019
Nội dung trong tệp đính kèm