Số / Ký hiệu: 14/2020/NĐ-CP
Trích yếu: Nghị Định Qui định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ
Loại văn bản:
Nghị định
Cơ quan ban hành:
Chính Phủ
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
24/01/2020
Ngày có hiệu lực:
24/01/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
14/2020/NĐ-CP: Nghị Định Qui định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ
Nội dung trong tệp đính kèm