Số / Ký hiệu: 322-HDLN
Trích yếu: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Codvid-19
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
BHXH tỉnh
Lĩnh vực:
Văn bản ngoài ngành
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày có hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái văn bản:
Hết hiệu lực ngày 31/01/2020
Nội dung văn bản
322-HDLN: Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Codvid-19
Nội dung trong tệp đính kèm