Số / Ký hiệu: 797/LĐTBHXH-BHXH
Trích yếu: V/v Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Codvid-19
Loại văn bản:
Công văn
Cơ quan ban hành:
Bộ, ngang bộ
Lĩnh vực:
Văn bản ngoài ngành
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
09/03/2020
Ngày có hiệu lực:
09/03/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
797/LĐTBHXH-BHXH: V/v Hướng dẫn liên ngành về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Codvid-19
Nội dung trong tệp đính kèm