Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Các văn bản khác liên quan (36)
Trích yếu: 02/TB-BHXH Thông báo: Chức danh và chữ ký Phó Giám đốc phụ trách điều hành BHXH tỉnh Hà Giang
Ngày ban hành:
03/01/2019
Ngày có hiệu lực:
03/01/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1646/BHXH-GDBHYT Về việc không thực hiện đóng dấu kiểm tra trong giám định BHYT
Ngày ban hành:
04/12/2018
Ngày có hiệu lực:
04/12/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 148/2018/TT-BQP Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ
Ngày ban hành:
11/11/2018
Ngày có hiệu lực:
11/11/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 25/2018/QH14 Luật tố cáo số 25/2018/QH14
Ngày ban hành:
30/10/2018
Ngày có hiệu lực:
30/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 166/2016/NĐ-CP Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
29/10/2018
Ngày có hiệu lực:
29/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 1515/QĐ-BHXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 828/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
29/10/2018
Ngày có hiệu lực:
29/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 828/QĐ-BHXH Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp
Ngày ban hành:
29/10/2018
Ngày có hiệu lực:
29/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: 636/QĐ-BHXH Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
29/10/2018
Ngày có hiệu lực:
29/10/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực