Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Email: tuyetnta@vss.gov.vn

Chánh Văn phòng: Chu Minh Tộ

Email: tocm@vss.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Chánh Văn phòng

Chu Minh Tộ

Địa chỉ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024 39347965. Fax: 024 39361779

Địa chỉ Vụ Tài chính - Kế toán: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ Vụ Hợp tác quốc tế: Tầng 7, số 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ Vụ Thanh tra - Kiểm tra: Số 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ: Số 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ Vụ Kế hoạch và Đầu tư: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ Vụ Tổ chức cán bộ: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ Vụ Pháp chế: Số 7 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Địa chỉ Vụ Quản lý đầu tư quỹ: Số 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội.