BHXH tỉnh Hải Dương: Tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống tộiphạm về BHXH, BHYT

13/11/2017 05:12 PM


Ngày 20/10/2017,BHXH tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

          Tham dự lễ ký kết về phía BHXH tỉnh có bà Đoàn Thị Trinh - Giám đốc; các Phó Giám đốc: Nguyễn Trung Quý, Trần Thị Hương, Phan Nhật Minh cùng các trưởng phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, Giám đốc BHXH huyện, thị xã, thành phố. Về phía Công an tỉnh có Đại tá Phạm Trường Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng Lãnh đạo đại diện đơn vị: PV11, PC46, PA 81 Công an tỉnh; Lãnh đạo Công an huyện, thị xã, thành phố.

 

Đại tá Phạm TrườngGiang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương và bà Đoàn Thị Trinh - Giám đốcBHXH tỉnh ký quy chế phối hợp

          Quy chế phối hợp đã đưa ra những nguyên tắc, nội dung và các phương pháp triển khai cụ thể, với mục đích tăng cường nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an ninh, giữ gìn trật tự trong việc triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

          Phát biểu tại hội nghị, Bà Đoàn Thị Trinh - Giám đốc BHXH tỉnh nhấn mạnh:"Hiện nay trong quá trình thực hiện giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho thấy tình trạng lạm dụng, trục lợi của các tổ chức, cá nhân trên toàn quốc đang diễn ra dưới nhiều hình thức, nhiều mức độ khác nhau; số tiền nợ đọng BHXH gia tăng khó có khả năng thu hồi, đòi hỏi cần tăng cường nâng cao công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Chính vì vậy, công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh Hải Dương trong việc thực hiện phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Xác định được tầm quan trọng của chủ trương này, BHXH tỉnh mong muốn Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục đồng hành trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH, BHYT. Với mục tiêu đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sử dụng hiệu quả quỹ BHXH, BHYT theo đúng chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN,...".

          Để thực hiện tốt công tác phối hợp giữa hai ngành, trong thời gian tới BHXH tỉnh sẽ chủ động, kịp thời thông báo các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho Công an tỉnh; thường xuyên cung cấp thông tin, tài liệu về các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT của đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để Công an tỉnh nghiên cứu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh cũng như công tác điều tra, xử lý tội phạm trong lĩnh vực này.

          Về phía Công an tỉnh, Đại tá Phạm Trường Giang - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết:" Công an tỉnh sẽ chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ thông báo kịp thời cho BHXH tỉnh về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các hành vi vi phạm pháp luật khác để BHXH tỉnh có kế hoạch phối hợp và phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả. Đồng thời xử lý dứt điểm những vụ việc nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận xã hội để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an ninh trật tự, an toàn trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN,...

          Chương trình phối hợp công tác giữa 02 ngành là một trong những hoạt động tích cực, thể hiện quyết tâm của 02 ngành nhằm phòng, chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật,  kịp thời xử lý nghiêm minh trước pháp luật những vi phạm trong việc thực hiện những chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần thiết thực vào mục tiêu đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương./.


BHXH Hải Dương