Tham gia BHXH: Lợi hơn gửi tiết kiệm và được đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh trọn đời

13/11/2017 05:25 PM


Thời gian qua, nhiều người do không hiểu nên đã có những so sánh theo kiểu cảm quan, khi cho rằng gửi tiết kiệm lợi hơn tham gia BHXH tự nguyện.

Để làm rõ lợi ích từ việc tham gia BHXH tự nguyện so với việc gửi tiết kiệm, đây là một trường hợp giả định các chuyên gia BHXH đã phân tích, so sánh như sau:

- Đóng BHXH và gửi tiết kiệm 20 năm tính từ năm 2008 (năm 2008 là năm đầu tiên thực hiện BHXH tự nguyện).

Lợi ích của việc tham gia BHXH rất lớn

- Số tiền gửi tiết kiệm bằng số tiền đóng BHXH duy trì trong suốt 20 năm và số tiền đóng BHXH được tính bằng tỷ lệ % theo quy định của từng thời kỳ tính trên số tiền người tham gia lựa chọn làm căn cứ đóng BHXH là 5 triệu đồng.

- Về mức đóng BHXH tự nguyện: Năm 2008-2009: 800.000 đồng (bằng 16%); năm 2010-2011: 900.000 đồng (bằng 18%); năm 2012-2013: 1 triệu đồng (bằng 20%); năm 2014 trở đi: 1,1 triệu đồng (bằng 22%).

- Lãi suất tiết kiệm 7%/năm; tính theo lãi gộp qua từng năm. Chỉ số điều chỉnh tiền đóng BHXH theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5%/năm- tính từ năm thứ nhất (chỉ số CPI tăng bình quân 8,1%/năm tính từ năm 2008 đến nay);

- Người tham gia hưởng lương hưu từ năm 2028, khi đủ 55 tuổi đối với nữ thì tỉ lệ % hưởng lương hưu theo quy định là 55% (nam giới đủ 60 tuổi, tỉ lệ là 45%);

- Mức điều chỉnh lương hưu bình quân tăng 7%/năm (lấy thấp hơn mức tăng thấp nhất kể từ năm 1993 đến năm 2017).

- Kỳ vọng sống sau tuổi nghỉ hưu là 20 năm.

- Mức lương cơ sở tại thời điểm năm 2048 là 10.000.000 đồng, tăng 8,27%/năm (từ năm 2008 đến tháng 6/2017 mức tăng lương cơ sở bình quân là 13,7%/năm);

- Trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng lương hưu tại thời điểm chết (mức thấp nhất theo quy định).

Như vậy, kết quả so sánh như sau:

Cùng với số tiền gửi tiết kiệm là 249,6 triệu đồng, nhưng để tham gia BHXH tự nguyện thì được hưởng an sinh xã hội trọn đời với tổng số tiền được hưởng là hơn 2,16 tỉ đồng đối với lao động nữ và hơn 1,78 tỉ đồng đối với lao động nam.

Số tiền chênh lệch khi hưởng BHXH so với gửi tiết kiệm lên tới hơn 973 triệu đồng đối với lao động nữ và gần 600 triệu đồng đối với lao động nam. Trường hợp tham gia BHXH bắt buộc, thì lợi ích là vô cùng lớn, do số tiền NLĐ phải bỏ ra đóng BHXH chỉ là 90.763.600 đồng, phần còn lại do đơn vị đóng. Ngoài ra, NLĐ trong suốt thời gian hưởng lương hưu được khám bệnh, chữa bệnh do quỹ BHYT chi trả với số tiền không thể thống kê được.

 

BHXH Hải Dương