Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2018

07/06/2018 10:35 AM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương thông báo điều chỉnh mức lương cơ sở làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ,BNN) như sau:

1. Áp dụng mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng làm căn cứ tính mức đóng từ ngày 01/7/2018 đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,BNN theo thang bảng lương do nhà nước quy định và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

2. Người lao động tham gia BHXH, BHTNLĐ,BNN, BHYT bắt buộc nếu tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT cao hơn 27.800.000 đồng (20 lần mức lương cơ sở) thì đóng tối đa bằng 27.800.000 đồng từ ngày 01/7/2018.

3. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 27.800.000 đồng/tháng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng từ ngày 01/7/2018.

4. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng thực hiện theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2018.

5. Đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình đóng tiền theo mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2018.

Đề nghị đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các đại lý thu tổ chức thực hiện theo quy định. Nếu có vướng mắc phản ánh về cơ quan Bảo hiểm xã hội trực tiếp quản lý để phối hợp xem xét, giải quyết./.

BHXH Hải Dương