BHXH tỉnh Hải Dương tăng cường các giải pháp đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT ứng phó với dịch Covid-19

13/04/2020 09:09 AM


Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Hải Dương quán triệt chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động trong toàn ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực triển khai các giải pháp nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ứng phó với dịch Covid-19.

(Ảnh minh họa)

Trong thời gian toàn dân nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16/CP-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng, chống dịch Covid-19 đúng vào thời điểm thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng thụ hưởng. Đây là một vấn đề quan trọng được người dân đặc biệt quan tâm. Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 1031/UBND-VP ngày 31/03/2020 chỉ đạo việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, BHXH tỉnh Hải tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 4 và tháng 5/2020 vào chung 01 kỳ chi trả, với tổng số tiền dự kiến khoảng gần 800 tỷ đồng cho trên 96.000 người thụ hưởng. Hiện nay, BHXH tỉnh Hải Dương đã thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua thẻ ATM của tháng 4 và tháng 5/2020 cho 6.906 người thụ hưởng, với số tiền trên 72 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặtđến từng gia đình của người hưởng từ ngày 16/04/2020 đến trước ngày 10/05/2020.

Về công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, BHXH tỉnh Hải Dương thực hiện hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN trong điều kiện hạn chế đi lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các giải pháp: thứ nhất là đối với các đơn vị sử dụng lao động chủ yếu thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử để giải quyết các chế độ cho người lao động; Thứ hai là ưu tiên việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính của các đơn vị, cá nhân qua dịch vụ Bưu chính. Tính đến hết tháng 3, tiếp nhận 230.009 hồ sơ, trong đó 124.884 hồ sơ điện tử, 2.833 hồ sơ nhận qua dịch vụ bưu chính.

Về công tác khám chữa bệnh BHYT,BHXH tỉnh phối hợp với Sở Y tế tỉnh Hải Dương, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh triển khai các chỉ đạo của BHXH Việt Nam: về việc phối hợp thực hiện thanh toán chi phí điều trị nghi ngờ nhiễm virus Corona; thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh do nCoV gây ra; về việc cấp thuốc điều trị ngoại trú 02 tháng đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch Covid-19; đồng thời thực hiện tạm ứng kinh phí cho các cơ sở KCB để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 nguồn kinh phí cho các hoạt động KCB BHYT trên địa bàn tỉnh. Mặc dù trong thời gian cách ly xã hội, nhưng các viên chức làm công tác giám định BHYT và nghiệp vụ thu, cấp sổ, thẻ vẫn luân phiên trực tại các bệnh viện, phòng khám và cơ quan BHXH để kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh về thẻ BHYT (mất thẻ, điều chỉnh thông tin trên thẻ BHYT) để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho hơn 474 nghìn lượt ngườibệnh có thẻ BHYT trong tháng 3 tháng đầu năm 2020.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, BHXH tỉnh Hải Dương đã có chỉ đạo kịp thời ban hành công văn số 397/BHXH-QLT ngày 19/03/2020 về việc hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 875/UBND-VP ngày 23/03/2020 chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan và BHXH tỉnh hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh. Theo đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và BHXH tỉnh đã kịp thời có hướng dẫn liên ngành số 691/HDLN-LĐTB&XH-TC-BHXH nhằm phối hợp, hướng dẫn chi tiết về đối tượng, thời gian, quy trình tiếp nhận hồ sơ và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong việc giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn cho dịch Covid-19. Đến nay, có hơn 50 đơn vị doanh nghiệp đã gửi công văn đề nghị và được hướng dẫn làm thủ tục để giải quyết theo quy định.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh Hải Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống Đài Phát thanh từ huyện đến các xã, phường, thị trấn...để mọi gia đình, mọi người dân nắm được các chủ trương, thay đổi về việc giải quyết các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN trong giai đoạn ứng phó với dịch Covid-19. Đặc biệt, cơ quan BHXH thường xuyên cập nhật các tin tức cảnh báo về các hành vi vi phạm pháp luật BHXH của một số đối tượng lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của người dân, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, khuyến cáo người dân không nên làm thủ tục lĩnh tiền BHXH một lần, tránh để mất đi cơ hội được hưởng lương hưu, mất đi sự bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm cho cuộc sống lúc tuổi già, nhất là trong tình hình khó khăn vì dịch bệnh Covid nên tin tưởng vào Đảng, Nhà nước với các quyết sách “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cùng với việc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, viên chức toàn ngành BHXH Hải Dương đã quyên góp ủng hộ mỗi người một ngày lương; Công đoàn ngành đã trực tiếp trao tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương số tiền ủng hộ 10 triệu đồng nhằm chung tay phòng chống dịch Covid 19. 

Phương Dung – Phòng TT&PTĐT

BHXH Hải Dương