NHỮNG THÔNG TIN CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH

12/03/2020 10:35 AM


Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm được áp dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật BHYT, trong đó có nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình.

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

 Người có tên trong sổ hộ khẩu, người có tên trong sổ tạm trú; chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 trợ xã hội, trừ những người đã tham gia ở nhóm đối tượng khác hoặc khai báo tạm vắng.

II. QUYỀN LỢI VÀ MỨC HƯỞNG

1. Quyền lợi

1.1. Được cấp thẻ BHYT.

1.2. Được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) ban đầu; được đổi nơi đăng ký ban đầu vào đầu mỗi quý (theo hướng dẫn của Ngành Y tế và cơ quan BHXH).

1.3. Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định.

1.4. Được cơ quan BHXH giải thích, cung cấp thông tin về BHYT.

1.5. Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

 2. Mức hưởng

2.1. Trường hợp cấp cứu: Người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định.

2.2. Khám chữa bệnh đúng tuyến: Trường hợp KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ hoặc theo tuyến chuyên môn kỹ thuật được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi như sau:

- Được 100% chi phí KCB tại tuyến xã; 100% chi phí KCB trong các trường hợp chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành ở mọi tuyến; 100% chi phí KCB đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm liên tục đến thời điểm đi KCB và có số tiền cùng chi trả KCB lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở hiện hành, trừ trường hợp KCB không đúng tuyến.

- Ngoài quy định trên người tham gia BHYT theo hộ gia đình khi đi KCB được hưởng 80%, phần còn lại do người bệnh tự thanh toán với cơ sở KCB. Được thanh toán 80% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ sở hiện hành cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn.

- Trường hợp phải dùng thuốc chống ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài danh mục của Bộ y tế được phép lưu hành tại Việt Nam được thanh toán 50%.

2.3. Khám, chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến: KCB vượt tuyến, trái tuyến có xuất trình đầy đủ thủ tục KCB BHYT được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định như sau:

Loại hình KCB

Tuyến chuyên môn

kỹ thuật

Mức hưởng

Ngoại t, nội trú

BV tuyến huyện

100% chi phí KCB

Nội trú

BV tuyến tỉnh

 60% chi phí KCB

BV tuyến Trung ương

 40% chi phí KCB

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Khám, chữa bệnh không xuất trình đầy đủ thủ tục: Được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp theo quy định hiện hành.

Loại hình KCB

Tuyến chuyên môn kỹ thuật

Mức hưởng

Ngoại t

BV tuyến huyện

Không quá 0,15 lần lương cơ sở

Nội trú

BV tuyến huyện

Không quá 0,5 lần lương cơ sở

BV tuyến tỉnh

Không quá 01 lần lương cơ sở

 

BV tuyến Trung ương

Không quá 2,5 lần lương cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MỨC ĐÓNG, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

1. Mức đóng

 Tổng số tiền phải đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng nhân số tháng đóng.

1.1. Khi 100% thành viên hộ gia đình tham gia BHYT được giảm trừ mức đóng từ người thứ 2 trở đi cụ thể như sau:

- Người thứ nhất đóng bằng mức quy định bằng 4,5% mức lương cơ sở;

- Từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

1.2. Đối với hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình mức đóng BHYT bằng 50% tổng số tiền phải đóng, được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng (không áp dụng mức giảm trừ theo quy định trên), ngân sách tỉnh Hải Dương hỗ trợ thêm 20% mức đóng từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2020 theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 11/7/2018, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 6.

1.3. Đối với người cao tuối từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi và người thu gom rác thải ở các thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương chưa được cấp thẻ BHYT theo các đối tượng khác, thì mức đóng bằng 30%, được ngân sách tỉnh Hải Dương hỗ trợ 70% mức đóng từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2025 theo Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 12.

2. Phương thức đóng BHYT

 Hộ gia đình tham gia BHYT có thể lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng đóng một lần thông qua Đại lý thu BHXH, BHYT.

IV. THỦ TỤC, ĐỊA ĐIỂM THAM GIA

1. Thủ tục tham gia     

- Người tham gia BHYT kê khai tờ khai được cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu cung cấp. Trường hợp người tham gia đã có mã số BHXH thì chỉ cần cung cấp mã số BHXH, không phải lập tờ khai.

- Đóng tiền cho Đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH và nhận Biên lai thu tiền đóng BHYT.

2. Địa điểm tham gia

Hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT thuộc UBND xã, phường, Hội Phụ nữ xã, phường; Tại các Bưu cục, điểm Bưu điện văn hóa xã, phường; Bưu điện thành phố, Trung tâm y tế, trạm y tế xã, phường…Các tổ chức khác mà cơ quan BHXH có ký hợp đồng làm Đại lý thu BHXH, BHYT.

VI. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác trong KCB.

2. Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi KCB BHYT.

3. Đối với người tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

4. Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi thẻ BHYT hết hạn, hộ gia đình phải đóng tiền cho đại lý thu BHYT hoặc đóng trực tiếp tại BHXH huyện, thành phố.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG 

Địa chỉ: Số 7, đường Thanh Niên, TP Hải Dương;

Điện thoại: 0220.3 848 947;  3848 781; Fax: 0320.3848945; 0934.301688; 0977.671068; 0982.655565;

Website: http://haiduong.baohiemxahoi.gov.vn/

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG

BHXH Hải Dương