Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở kể từ ngày 01/7/2018

Thông báo về việc điều chỉnh mức lương cơ sở

Danh sách đơn vị Y tế, Bác sỹ ký giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH

Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương

Triển khai tháng cao điểm Tuyên truyền đối thoại chính sách pháp luật BHXH, BHYT với doanh nghiệp

Đoàn cán bộ Hội đồng quản lý Quỹ An sinh Xã hội Quốc gia Lào thăm và làm việc với BHXH tỉnh Hải Dương

[Chùm ảnh]: Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tháp tùng Thủ tướng thăm Đại học Waikato, New Zealand

BHXH Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác với Đại học Waikato, New Zealand

Thủ tướng thăm và chứng kiến Lễ ký kết hợp tác giữa BHXH Việt Nam với Đại học Waikato (New Zealand)

Thủ tướng đối thoại với sinh viên Đại học Waikato

BHXH Hải Dương