THÔNG BÁO - Về việc thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả GQTTHC đối với tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích

09/03/2020 02:12 PM


Thực hiện Quyết định số 327/QĐ-BHXH ngày 03/3/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương thông báo: Từ ngày 05/3/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính dối với tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích theo danh mục đính kèm. 

Nhận được thông báo này, đề nghị các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 thời gian, quyền lợi cho người lao động và nhân dân tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN./.

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG