BHXH tỉnh Hải Dương - Thông báo về công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN

01/04/2020 03:12 PM


Ngày 1/4/2020, BHXH tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 446/BHXH-KHTC hướng dẫn thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN

Thực hiện Chỉ thị số 16/CP-TTg ngày 31/03/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 1031/UBND -VP ngày 31/03/2020 về thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch Covid-19, BHXH tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXHtháng 4 và tháng 5/2020 vào chung 01 kỳ chi trả.Thời gian thực hiện chi trả từ ngày 16/04/2020 đến trước ngày 10/05/2020. Trong đó thực hiện phương thức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng nhận bằng tiền mặt tại địa chỉ của người hưởng (Đối với người hưởng thuộc diện cách ly tại nhà có phương án chi trả phù hợp, tuân thủ hướng dẫn của Ngành y tế, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn; trường hợp người hưởng cách ly tại cơ sở y tế và cách ly tập trung, thực hiện chi trả sau khi hết thời hạn cách ly). Mặt khác, BHXH tỉnh khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tài khoản cá nhân.

Dự kiến tổng số tiền chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp của tháng 4 và tháng 5/2020 trong toàn tỉnh khoảng gần 800 tỷ đồng cho trên 96.000 người thụ hưởng./.

(Có Công văn đính kèm)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG