BHXH tỉnh Hải Dương - Thông báo về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid 19

01/04/2020 03:42 PM


Thực hiện Chỉ thị số 16/CP-TTg ngày 31/03/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số1061/BHXH-PC ngày 31/3/2020 về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid 19, Quyết định số 834/QD-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 1/4/2020, BHXH tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 469/BHXH-VP về việc Tiếp nhận và giải quyết Thủ tục hành chính trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể, từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020, tạm dừng tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cấp huyện. Đề nghị đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử hoặc thực hiện nộp và nhận thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi tốt nhất cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN,...

(Có công văn cụ thể đính kèm)

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẢI DƯƠNG