Công văn số 532/BHXH-TT&PTĐT tuyên truyền việc nộp tiền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua các ứng dụng E-banking

08/05/2020 03:27 PM


Ngày 14/4/2020 BHXH tỉnh Hải Dương đã ban hành công văn số 532/BHXH-TT&PTĐT tuyên truyền việc nộp tiền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình qua các ứng dụng phần mềm theo CV số 533/CTTT-TM; tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHXH TN, BHYT hộ gia đình.

(Công văn cụ thể đính kèm)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương