Tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch

12/02/2019 07:31 AM


Trước thềm Xuân Kỷ Hợi 2019, năm bản lề quan trọng thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, PV Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh về những kết quả đạt được trong năm 2018 và định hướng, kế hoạch thực hiện năm 2019.

Tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch

Trước thềm Xuân Kỷ Hợi 2019, năm bản lề quan trọng thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, PV Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh về những kết quả đạt được trong năm 2018 và định hướng, kế hoạch thực hiện năm 2019.

 

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh.

PV: Thưa Thứ trưởng, Tổng Giám đốc, năm 2018 nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đầy khích lệ khi tăng trưởng GDP đạt hơn 7% sau 11 năm chờ đợi. Riêng trong lĩnh vực BHXH, Thứ trưởng có đánh giá như thế nào về kết quả đạt được của ngành trong năm vừa qua?

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Có thể nói, trong năm 2018, ngành BHXH đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Cùng với các Bộ, ngành, địa phương, trong năm vừa qua, BHXH Việt Nam đã chủ động, tích cực, tập trung mọi nguồn lực, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ được giao.

Những nỗ lực của Ngành được thể hiện đậm nét qua việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; mở rộng đối tượng tham gia; giải quyết tốt các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý cũng như các hoạt động nghiệp vụ; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời; mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước hiện đại hóa quản lý BHXH, BHYT.

 

BHXH Việt Nam tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý cũng như trong các hoạt động nghiệp vụ.

PV: Cụ thể hơn, xin Thứ trưởng Tổng giám đốc khái quát lại bức tranh hoạt động BHXH, BHYT 2018 qua những con số, có điều gì khiến Thứ trưởng, Tổng Giám đốc – trên cương vị là người lãnh đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam cảm thấy tâm đắc nhất trong năm vừa qua?

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Năm 2018, toàn ngành thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được 332.006 tỷ đồng, đạt 100,62% so kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; giảm nợ đọng chỉ còn 1,7% tổng số phải thu (giảm 1,2% so với năm 2017), mức thấp nhất từ trước tới nay.

Số người tham gia BHXH là 14,724 triệu người, chiếm khoảng 30,4% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó có 271 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 7% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số người tham gia BHYT tăng nhanh đạt 88,5% dân số (tương ứng với 83,515 triệu người), vượt 3,3% so với chỉ tiêu tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg.

Cũng trong năm vừa qua, toàn ngành đã giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp cho gần 10,7 triệu lượt người; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho trên 177,6 triệu lượt người; phối hợp giải quyết cho 768.739 người hưởng chế độ BH thất nghiệp. Thực hiện Luật BHXH, cả nước cũng đã rà soát, bàn giao được 13,24 triệu sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,1% trên tổng số người lao động đang tham gia.

Những kết quả đạt được khá toàn diện đó chính là công sức, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống BHXH. Chúng ta đã tiếp tục tạo được khối đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống, và chính sự đoàn kết đó đã tạo ra sức mạnh nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để làm nên những kết quả ấn tượng - những con số biết nói mà tôi vừa kể trên. Đó cũng chính là điều mà tôi thấy tâm đắc nhất.

 

BHXH Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị ASSA 35 tại Nha Trang, Khánh Hòa.

PV: Thật không dễ dàng để có thể đạt được những kết quả ấn tượng như vậy, đặc biệt là việc đưa tỷ lệ nợ đọng BHXH xuống mức thấp kỷ lục. Bên cạnh rất nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác đốc thu, giảm nợ, xin Thứ trưởng cho biết vai trò của công tác thanh tra, kiểm tra đã thể hiện như thế nào trong năm 2018 vừa qua?

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Cùng với rất nhiều biện pháp quản lý, công tác thanh, kiểm tra của ngành BHXH góp phần rất quan trọng trong việc đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách, đồng thời ngăn ngừa, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị sử dụng lao động, tổ chức, cá nhân.

Năm 2018, toàn Ngành đã tiến hành thanh tra chuyên ngành tại 8.007 đơn vị, doanh nghiệp; kiểm tra tại 9.240 đơn vị; thanh tra, kiểm tra liên ngành tại 5.117 đơn vị, doanh nghiệp.

Qua đó, phát hiện 44.460 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, 47.393 lao động đóng thiếu mức quy định, thu được 1.907 tỷ đồng tiền nợ đóng của các đơn vị trong và sau thanh kiểm tra, yêu cầu thu hồi về quỹ BHYT số tiền 158,9 tỷ đồng chi phí khám chữa bệnh BHYT không đúng quy định.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại gần 40 tỉnh, thành phố, qua đó đã phát hiện nhiều nội dung thanh toán sai quy định, kiến nghị thu hồi về Quỹ BHYT hàng trăm tỷ đồng.

 

Với nhiều biện pháp, số nợ giảm thấp nhất từ trước đến nay.

PV: Sự phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang chi phối đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặt ra nhiều thử thách với các cơ quan quản lý. Thời gian qua, Chính phủ đã không ngừng có những tuyên bố cũng như giải pháp quyết liệt để đẩy mạnh cải cách TTHC, ứng dụng CNTT. Là đơn vị có số đối tượng quản lý đến toàn dân, BHXH Việt Nam đang triển khai nội dung này như thế nào, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Năm 2018, BHXH Việt Nam được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ về thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng CNTT… được cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về cải cách TTHC, BHXH Việt Nam thường xuyên tiến hành rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm TTHC trong các lĩnh vực của ngành.

Cụ thể, nếu năm 2011, số TTHC của ngành là 263 thủ tục thì đến nay chỉ còn 28 thủ tục đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam, Trang tin điện tử của BHXH các tỉnh. Trong từng thủ tục, các quy định về mẫu biểu, hồ sơ cũng như quy trình giải quyết cũng được đơn giản hóa tối đa, thời gian giải quyết từng thủ tục được rút ngắn.

Đồng thời, chúng tôi cũng cập nhật lên cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 cho các tổ chức, cá nhân có thể dễ dàng tiếp cận. Vận hành hệ thống Một cửa điện tử tập trung để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ quy trình nghiệp vụ. Thực hiện kết nối phần mềm kiểm soát hồ sơ bưu chính với Tổng Công ty Bưu điện để liên thông trả kết quả hành chính.

Công tác ứng dụng CNTT vào các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của ngành được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Trong 3 năm trở lại đây, đặc biệt là trong năm 2018, BHXH Việt Nam tiếp tục hoàn thiện hạ tầng CNTT; quản lý tập trung cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, cấp độ 4. Trong năm 2018, BHXH Việt Nam đã cung cấp 19 dịch vụ công trực tuyến với tổng số hồ sơ điện tử được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến là 47,72 triệu hồ sơ.

Thực hiện việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành trên trục tích hợp dữ liệu quốc gia; triển khai, vận hành Trung tâm Điều hành Hệ thống CNTT và Trung tâm Dịch vụ khách hàng, phục vụ tư vấn, giải đáp cho người dân, người lao động các vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

 

BHXH Việt Nam quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

PV: Thưa Thứ trưởng, năm 2019 là năm khởi đầu cho việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, năm tập trung hoàn thiện hàng loạt các đề án, dự án về CNTT, cải cách hành chính, đổi mới phong cách phục vụ với mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành BHXH “nỗ lực, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Vậy, BHXH Việt Nam đã có kế hoạch gì để đáp ứng cho những mục tiêu hết sức quan trọng nói trên?

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh:

Để thực hiện mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, ngành BHXH đã xác định rõ, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tập trung cao độ, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, BHXH Việt Nam đặt ra 12 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2019, trong đó, về công tác thu, chi và phát triển đối tượng, BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, bao phủ BHYT của địa phương, hoàn thành kế hoạch thu theo niên độ, tiếp tục giảm mạnh nợ BHXH.

Chúng tôi cũng sẽ tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền sao cho phù hợp với từng vùng miền, nhóm đối tượng, thu hút được nhóm đối tượng là nông dân, lao động phi chính thức tham gia BHXH, BHYT, phát huy vai trò của những tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng dân cư để vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành; xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình tham gia BHXH đối với các doanh nghiệp đã đăng ký với cơ quan thuế nhưng chưa tham gia BHXH trên địa bàn toàn quốc để triển khai các giải pháp mở rộng bao phủ BHXH khu vực này.

Trong năm nay, ngành BHXH cũng sẽ tiếp tục đổi mới phương thức phục vụ, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp qua tổ chức dịch vụ công ích của Nhà nước, qua ATM nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tính chuyên nghiệp và thuận lợi cho người dân; tiếp tục việc kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định; đẩy mạnh thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh BHYT; kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định.

Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho người tham gia; nghiên cứu, dự thảo mẫu thẻ BHXH, BHYT điện tử để triển khai thực hiện trong thời gian tới theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT.

Không ngừng nghiên cứu, thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống các phần mềm nghiệp vụ của Ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông dữ liệu với Chính phủ và các Bộ, ngành... nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

Tôi tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, nhất trí một lòng, sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, ngành BHXH sẽ tiếp tục thực hiện thành công các mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2019!

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng, Tổng Giám đốc!

Baohiemxahoi.gov.vn