Ngành BHXH: Công khai, minh bạch trên môi trường mạng

08/04/2019 08:38 AM


Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh giao dịch BHXH điện tử, giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT cho người dân và DN… là những nội dung quan trọng trong công tác CCHC quý I/2019 của ngành BHXH.

 

Bên cạnh đó, BHXH các địa phương tiếp tục duy trì bộ phận “Một cửa” theo quy định. Trong đó, đã đưa vào vận hành Hệ thống “Một cửa điện tử tập trung” để quản lý, theo dõi trực tuyến toàn bộ các quy trình nghiệp vụ. Đến nay, có trên 90% đơn vị, DN đã thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử; 63/63 tỉnh, thành đã nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích…

Toàn Ngành cũng đã triển khai hiệu quả việc số hoá văn bản, tài liệu trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Cụ thể, trong quý I, BHXH Việt Nam phát hành 1.012 văn bản, trong đó ký số (gửi hoàn toàn điện tử) 830 văn bản, chiếm 82,02%; gửi 65 văn bản scan trên phần mềm, chiếm 6,42%; còn lại 117 văn bản giấy (chiếm 11,56%, bao gồm văn bản mật và văn bản đặc thù). Văn bản đến được scan, số hoá gửi trên phần mềm đạt tỉ lệ trên 90%.

Cũng theo BHXH Việt Nam, trong giai đoạn 2019-2020, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ ưu tiên tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với lĩnh vực BHXH gồm đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BH thất nghiệp, BH TNLĐ-BNN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT... Hướng tới số hoá hồ sơ, giấy tờ; chuyển hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản giấy, giao dịch trực tiếp sang hoạt động sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử, giao dịch điện tử và cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính; thúc đẩy CCHC thông qua việc ứng dụng CNTT.

Để thực hiện tốt việc này, BHXH Việt Nam sẽ triển khai hệ thống các phần mềm nghiệp vụ; nâng cấp Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám định BHYT; duy trì hệ thống mạng WAN, triển khai các giải pháp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an toàn thông tin trong toàn Ngành. Phối hợp hoàn thiện và ban hành tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống tổng hợp và phân tích dữ liệu tập trung. Mặt khác, xây dựng và đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm nghiệp vụ với mục tiêu tin học hoá toàn diện hoạt động nghiệp vụ nhằm đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công khai, minh bạch hoạt động trên môi trường mạng, nâng cao năng lực, hiệu quả phục vụ người dân và đơn vị SDLĐ.

                                                                                                                        V.Thu (baobaohiemxahoi.vn)