Thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc BHXH không còn giá trị sử dụng

28/09/2018 11:48 AM


Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương xin Thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc BHXH không còn giá trị sử dụng, nội dung cụ thể trong file đính kèm: File đính kèm
 
 
 

  • TIN BÀI LIÊN QUAN