- Công chức loại A0

15/11/2017 09:08 AM


Mã ngạchTên ngạch
01a00Chuyên viên cao đẳng
Tên bậcHệ số
12.1
22.41
32.72
43.03
53.34
63.65
73.96
84.27
94.58
104.89

BHXH Hải Dương

Thống kê truy cập:1
Số người trực tuyến: 1