Hải Dương - Mở rộng Đại lý thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel

29/04/2020 05:05 PM


Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại công văn số 875/BHXH-BT về việc triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Viettel, vừa qua, BHXH tỉnh Hải Dương và Viettel Hải Dương triển khai ký Hợp đồng số 05/2020/BHXHHD-VIETTEL. Theo đó Kênh ViettelPay tỉnh thuộc Viettel Hải Dương là đơn vị được ủy quyền ký kết hợp đồng và triển khai Đại lý thu BHXH, BHYT với BHXH tỉnh.

Cách hủy thuê bao Viettel trả sau

(Ảnh minh họa)

Để thực hiện các Hợp đồng nguyên tắc được ký kết, BHXH tỉnh Hải Dương đã kịp thời chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức đào tào, bồi dưỡng, tập huấn quy trình nghiệp vụ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tra cứu mã số BHXH đối với nhân viên hệ thống Viettel làm nhiệm vụ thu BHXH, BHYT. Đồng thời, tổ chức sát hạch và cấp thẻ nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT cho nhân viên Viettel đã qua lớp đào tạo.

Ngay sau ký kết hợp đồng, BHXH tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 605/BHXH-TT&PTĐT về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT với hệ thống Đại lý thu Viettel năm 2020. Đồng thời, đề nghị Viettel Hải Dương tăng cường các hình thức tuyên truyền như tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại đặc biệt là tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình để người dân nắm được ý nghĩa, quyền lợi được hưởng và tự giác tham gia BHXH, BHYT.

Phương Dung