Cơ quan BHXH đồng hành cùng doanh nghiệp khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid 19

08/05/2020 02:25 PM


BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1391/BHXH-BT ngày 06/05/2020 gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, căn cứ vào những văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương của doanh nghiệp và Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid 19 của đơn vị, doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg,...

Đối với việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, BHXH nơi đơn vị, doanh nghiệp đóng BHXH căn cứ quy định của pháp luật, Công văn số 1511/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội nếu trên, Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của BHXH Việt Nam về việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19, thực hiện việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện.

(Nội dung chi tiết công văn đính kèm)

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng