Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • DANH SÁCH VĂN BẢN (12)
Trích yếu: Về việc điều chỉnh lương cơ sở
Ngày ban hành:
21/05/2019
Ngày có hiệu lực:
21/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v triển khai Quyết định số 888 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
17/08/2018
Ngày có hiệu lực:
17/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
26/07/2018
Ngày có hiệu lực:
26/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v Giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHXH và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT
Ngày ban hành:
23/07/2018
Ngày có hiệu lực:
23/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ban hành kèm theo quyết định số 595 ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Ngày ban hành:
16/07/2018
Ngày có hiệu lực:
16/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thông báo về việc tổ chức chi trả tiền trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân của người lao động
Ngày ban hành:
20/06/2018
Ngày có hiệu lực:
20/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về việc điều chỉnh mức lương cơ sở
Ngày ban hành:
07/06/2018
Ngày có hiệu lực:
07/06/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày có hiệu lực:
18/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực