Số / Ký hiệu: 1181/BHXH-QLT
Trích yếu: V/v triển khai Quyết định số 888 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 595/QĐ-BHXH
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Công văn
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
17/08/2018
Ngày có hiệu lực:
17/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
1181/BHXH-QLT: V/v triển khai Quyết định số 888 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 595/QĐ-BHXH
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN