Số / Ký hiệu: TB-BHXH
Trích yếu: Về việc điều chỉnh lương cơ sở
Loại văn bản:
Văn bản chỉ đạo của Ngành
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực:
Tải tệp đính kèm:
Người kí:
Ngày ban hành:
21/05/2019
Ngày có hiệu lực:
21/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
TB-BHXH: Về việc điều chỉnh lương cơ sở
Nội dung trong tệp đính kèm
  • VĂN BẢN LIÊN QUAN