Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Công văn (7)
Trích yếu: V/v triển khai Quyết định số 888 sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ 595/QĐ-BHXH
Ngày ban hành:
17/08/2018
Ngày có hiệu lực:
17/08/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: v/v Giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHXH và hoàn thiện, cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT
Ngày ban hành:
23/07/2018
Ngày có hiệu lực:
23/07/2018
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2017
Ngày ban hành:
18/10/2017
Ngày có hiệu lực:
18/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại các cơ sở KCB BHYT
Ngày ban hành:
09/10/2017
Ngày có hiệu lực:
09/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975
Ngày ban hành:
06/10/2017
Ngày có hiệu lực:
06/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT
Ngày ban hành:
04/10/2017
Ngày có hiệu lực:
04/10/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Nghị quyết của ban cán sự đảng BHXH Việt Nam đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới
Ngày ban hành:
24/08/2017
Ngày có hiệu lực:
24/08/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực