‘‘Người lao động đã có việc làm nhưng vẫn hưởng trợ cấp thất nghiệp”

10/09/2018 12:00 AM


Theo quy định tại Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về BHTN,  những trường hợp phải chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm:
1. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) của người lao động;
2. Có việc làm.
Người lao động được xác định là có việc làm thuộc một trong các trường hợp sau:
- Người làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thời hạn từ đủ 01 tháng. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc có hiệu lực theo quy định của pháp luật.
- Có quyết định tuyển dụng đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày có việc làm trong trường hợp này được xác định là ngày bắt đầu làm việc của người đó ghi trong quyết định tuyển dụng;
- Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.....
Như vậy, khi người lao động đã có việc làm (có giao kết hợp đồng lao động) thì lúc đó người lao động sẽ không được hưởng TCTN.
Trường hợp người lao động không thông báo cho Trung tâm giới thiệu việc làm hoặc cố tình khai báo không trung thực để hưởng TCTN, khi bị phát hiện, người lao động sẽ phải nộp lại số tiền TCTN đã hưởng và sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 tùy vào từng trường hợp (quy định tại Nghị định số 88/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/08/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) như sau:
- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi kê khai không đúng sự thật hoặc sửa chữa, tẩy xóa những nội dung có liên quan đến việc hưởng bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp.
- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người lao động có một trong các hành vi vi phạm pháp luật về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp sau đây:
+ Thỏa thuận với cơ sở đào tạo nghề làm giả hồ sơ để trục lợi số tiền hỗ trợ học nghề mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Không thông báo với Trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định khi người lao động có việc làm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp;
+ Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không thông báo theo quy định với Trung tâm dịch vụ việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: tìm được việc làm; thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; hưởng lương hưu hằng tháng; ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc....
Để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền và lợi ích hợp pháp của mình, người lao động nên tìm hiểu kỹ các quy định định của Pháp luật về BHTN ngay từ khi đăng ký hưởng TCTN.

Phòng Chế độ BHXH