Ngày 28/4 cơ bản đã hoàn thành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, tháng 5 tại quận Kiến An

Thông báo về vệc chi trả lương hưu trong thời điểm dịch bệnh Covid 19 tại quận Kiến An

BHXH quận Kiến An: Tăng cường công tác đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động

BHXH quận Kiến An: Hàng trăm công nhân được tiếp cận với thông tin về chính sách BHXH

BHXH quận Kiến An phối hợp cùng Ban quản lý Chợ Bến Phà tổ chức Hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện

BHXH quận Kiến An: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

BHXH quận Kiến An đẩy mạnh tuyên truyền BHXH tự nguyện