BHXH huyện Vĩnh Bảo tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại xã Cao Minh

Quý I năm 2019, BHXH huyện Vĩnh Bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.