BHXH huyện Bạch Long Vĩ phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện uỷ tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT hiệu quả

BHXH Bạch Long Vĩ: Phấn đấu hết quý II/2019 đạt trên 50% kế hoạch thu

BHXH huyện Bạch Long Vỹ: Nâng cao chất lượng phục vụ