BHXH quận Hải An: Chủ động, tích cực trong công tác rà soát, điều tra, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

25/03/2020 02:13 PM


Trong thời gian qua BHXH quận Hải An luôn tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, rà soát, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động. Số đơn vị và số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN luôn tăng nhanh qua các năm.

Xác định công tác phát triển đối tượng tham gia bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế ( BHYT),  bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp ( BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua BHXH quận Hải An luôn tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động, rà soát, đôn đốc các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động. Số đơn vị và số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN luôn tăng nhanh qua các năm.
Hiện nay trên địa bàn quận Hải An còn 654 đơn vị, doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động. Thực hiện chỉ đạo của BHXH thành phố Hải Phòng, BHXH quận Hải An đã tích cực triển khai các bước thực hiện quy trình khai thác và phát triển đối tượng tại các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Theo đó, BHXH quận thành lập 02 tổ công tác bao gồm 08 đồng chí là cán bộ viên  chức của BHXH quận phối hợp với Bưu điện trung tâm 3 rà soát, phân tích, đối chiếu dữ liệu cơ quan thuế cung cấp với dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý nhằm xác định chính xác số đơn vị, số lao động thuộc đối tượng tham gia và số đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN. Các Tổ công tác thực hiện phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và tổ chức làm việc, xác minh tại các đơn vị, doanh nghiệp. Một mặt, Tổ công tác tuyên truyền, phổ biến đến chủ sử dụng lao động và người lao động về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm và quyền lợi của các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, đồng thời hướng dẫn chủ sử dụng về thủ tục hồ sơ để tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN cho người lao động lập theo quy định.
Với các bước đã triển khai thực hiện, BHXH quận Hải An phấn đấu sẽ hoàn thành việc rà soát, điều tra, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN tại các đơn vị trong quý II năm 2020. 

 

BHXH quận Hải An