BHXH và Quận đoàn Ngô Quyền ký Kế hoạch phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT

26/03/2020 09:16 AM


Ngày 24/3/2020, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Ngô Quyền, BHXH quận và Ban Chấp hành Đoàn quận Ngô Quyền đã ký Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách pháp luật BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận Ngô Quyền.

Theo đó, nội dung Kế hoạch tập trung vào việc phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền hàng quý và hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục để giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN tại Bộ phận Một cửa BHXH quận vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Cũng theo Kế hoạch, BHXH quận  chỉ đạo Chi đoàn BHXH quận: Đăng ký đảm nhận thực hiện công trình thanh niên: “Tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN” năm 2020 và các năm tiếp theo tại bộ phận Một cửa; Tích cực chủ động thực hiện các nhiệm vụ được phân công; Vận động các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp ủng hộ kinh phí cấp thẻ BHYT tặng thanh thiếu niên, đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Ban Chấp hành Đoàn quận chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc: Tham gia các hoạt động tuyên truyền về chính sách, phát luật BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, đoàn viên thanh niên do Quận đoàn - BHXH quận tổ chức; Tích cực tuyên truyền tới đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN, vận động cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; Phối hợp xây dựng, triển khai đề cương tuyên truyền tới 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc; Bố trí địa điểm và các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động tuyên truyền; Cử cán bộ làm nhân viên Đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Với mục đích phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể đối với công tác tuyên truyền, việc triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN giữa BHXH quận và Ban Chấp hành Đoàn quận giúp cán bộ, đoàn viên hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự cần thiết, vai trò quan trọng, ý nghĩa to lớn, lợi ích lâu dài của BHXH, BHYT đối với việc bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm an sinh xã hội, từ đó tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên và nhân dân cùng tham gia, góp phần phát triển đối tượng tham gia BHXH, đẩy nhanh tiến độ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn./.

BHXH quận Ngô Quyền