BHXH quận Hải An: Trực tiếp tuyền truyền chính sách BHXH tự nguyện tại nhà người dân

19/04/2019 09:55 AM


 Năm 2019, BHXH quận tiếp tục phát huy công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Một trong số đó, BHXH quận chú trọng đến hình thức tuyên truyền trực tiếp đến tận người dân trên địa bàn sinh sống. Theo đó, cán bộ viên chức BHXH quận có thể hiểu hơn về cuộc sống, nguyện vọng của người dân để từ đó có thể hướng dẫn, tuyên truyền về những lợi ích mà BHXH tự nguyện đem lại.
Trong thời gian tới, cán bộ viên chức BHXH quận sẽ tiếp tục phát huy và phấn đấu trở thành những tuyên truyền viên về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện giỏi, hoàn thành tốt kế hoạch BHXH thành phố giao.