Bảo hiểm xã hội quận Ngô Quyền phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020

19/03/2020 07:57 AM


Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2019 của BHXH quận Ngô Quyền, thu BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm TNLĐ-BNN 770,4 tỷ đồng, đạt 100.61% kế hoạch BHXH thành phố giao; Chi BHXH bắt buộc 1.520,3 tỷ đồng; Chi BHXH tự nguyện 0,7 tỷ đồng; Chi BHYT 0,2 tỷ đồng đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn; Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT được thực hiện kịp thời, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi cho người lao động; Giải quyết 669 hồ sơ hưởng BHXH một lần, 2.407 hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đúng quy trình, thủ tục và quyền lợi người thụ hưởng; giám định chi phí KCB BHYT đối với 158.448 lượt người; Chủ trì và phối hợp kiểm tra 26 đơn vị, hậu kiểm 272 đơn vị sử dụng lao động, qua đó đôn đốc các đơn vị chấp hành nghiêm việc thu nộp BHXH và thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Thường xuyên phổ biến các quy định, chế độ chính sách về BHXH, BHYT, BHTN đến người lao động, đơn vị sử dụng lao động, các Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn quận thông qua Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, đối thoại doanh nghiệp. Phối hợp các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin quận, UBND các phường tuyên truyền về BHXH, BHYT qua hệ thống loa phát thanh, phóng sự, tin bài.

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là nhiều đơn vị nợ đọng với số tiền nợ lớn, thời gian nợ kéo dài; Công tác phối hợp giữa các ngành, các cơ quan có thẩm quyền còn chưa đồng bộ nên khó khăn cho công tác phát triển và quản lý đối tượng, không nắm bắt kịp thời các đơn vị mới thành lập, đơn vị thay đổi địa chỉ, ngừng hoạt động, phá sản, giải thể…

Với quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do BHXH thành phố giao trong năm 2020, BHXH quận đã xây dựng kế hoạch, chương trình công tác với những nội dung sau:

Chủ động tham mưu với BHXH thành phố, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng trên địa bàn triển khai thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn;

Thực hiện công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đúng, đầy đủ, kịp thời; Phối hợp với Bưu điện trung tâm 3 tổ chức chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH nhanh chóng, hiệu quả; giải quyết đầy đủ, kịp thời các quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động;

Tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể địa phương, UBND các phường, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tiếp tục mở rộng hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT, bố trí các điểm thu, nhân viên Đại lý thu đến từng Tổ dân phố; mở rộng đa dạng các loại hình đại lý thu BHXH, BHYT nhằm phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh có biểu hiện chi phí bất hợp lý, kịp thời có giải pháp để ngăn chặn trình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi dự toán được phê duyệt.

Tăng cường hậu kiểm về lĩnh vực thu, việc thực hiện giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động.

Phối hợp với cơ quan truyền thông: Đài Phát thanh truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng đưa tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức các Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; Hội nghị đối thoại với người lao động, đơn vị sử dụng lao động để giải đáp những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, quy tắc ứng xử của viên chức, kịp thời xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc của người lao động, doanh nghiệp.

BHXH quận Ngô Quyền