BHXH quận Lê Chân hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong quý I/2020

20/04/2020 03:22 PM


Với sự đoàn kết và quyết tâm cao, BHXH quận Lê Chân đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong quí I năm 2020.

Về công tác thu và phát triển đối tượng: Tổng số người tham gia BHXH là 22.837 người tăng 7,03% so với cùng kỳ năm 2019, đạt kế hoạch BHXH thành phố giao; Tổng số người tham gia BHYT là 153.223 người, tổng số người tham gia BHTN là 21.023 người, đều tăng so với cùng kỳ năm trước. BHXH quận đã thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển đối tượng, phát triển được  60  đơn vị tương ứng với 155 lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tuyên truyền phát triển tăng thêm 402 người tham gia BHXH tự nguyện so với cùng kỳ năm trước. Số thu BHXH, BHYT, BHTN thu được 141,543 tỷ đồng, đạt 24 % kế hoạch BHXH thành phố giao, tăng so với cùng kỳ năm trước  17,798 tỷ đồng.

Về công tác giám định khám chữa bệnh BHYT, tính đến 31/3/2020 BHXH quận giám định thanh toán chi phí KCB BHYT cho 28.968 lượt người, với số tiền 6,522 tỷ đồng đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quyền lợi người bệnh có thẻ BHYT.

Công tác chi trả và giải quyết chế độ, chính sách BHXH đã được BHXH quận đã xét duyệt kịp thời đầy đủ chế độ cho người lao động, quản lý chặt chẽ đối tượng hưởng BHXH hàng tháng, trong quí xét duyệt chế độ 1 lần 195 hồ sơ với tổng số tiền là 7,5 tỷ đồng, ốm đau, thai sản, dưỡng sức: 1.197 lượt người với số tiền: 812 triệu đồng.

Bên cạnh đó, BHXH quận đã thực hiện tốt công tác tài chính kế toán - chi trả các chế độ BHXH, thực hiện quyết toán năm 2019 theo Thông tư số 102 của Bộ Tài chính trên phần mềm Kế toán tập trung chính xác số liệu báo cáo đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiến độ thời gian theo quy định, được BHXH thành phố khen thưởng và biểu dương.

Đặc biệt  trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phúc tạp, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố, BHXH thành phố, UBND quận trước yêu cầu nhiệm vụ thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua hệ thống bưu điện kịp thời đến tay người thụ hưởng, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. BHXH quận cùng với Bưu điện trung tâm 1 đi xuống địa bàn từng phường nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương xây dựng phương chi trả tới từng tổ dân phố, khu dân cư theo cung giờ cụ thể. Báo cáo UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo UBND phường phối hợp thông báo, tuyên truyền tới người lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH tại từng tổ dân phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của Bưu điện Trung tâm 1 về thời gian, địa điểm, cách thức chi trả trước khi thực hiện để đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 sự đồng thuận, phối hợp nâng cao ý thức trách nhiệm phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian chi trả (đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, xếp hàng theo thứ tự …); Bố trí, phân công các ông (bà) là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố phối hợp với Bưu điện Trung tâm 1, cơ quan BHXH quận chi trả tại nhà người thụ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng đối với người từ 80 tuổi trở lên và người từ 60 tuổi trở lên có bệnh lý nền kèm theo;  Tăng cường tuyên truyền người thụ hưởng nhận chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân ATM. Kết quả sơ bộ trong 5 ngày đầu đã chi trả cho 16.519 người trên tổng số 25.148 người (đạt 65,69%), với số tiền 132,8 tỷ đồng, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Trong tháng 2 năm 2020, BHXH quận được BHXH thành phố lựa chọn triển khai thí điểm cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp. Khi được giao nhiệm vụ thực hiện thí điểm, cán bộ BHXH quận đã chủ động phối hợp với cán bộ tư pháp phường, cán bộ bưu điện nghiên cứu hồ sơ, quy trình, thực hiện các thao tác để liên thông kết nối dữ liệu cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi kịp thời, hiệu quả, chính xác. Trên cơ sở những kết quả đạt được từ việc triển khai thí điểm, BHXH thành phố và Sở Tư pháp đã triển khai thực hiện trên toàn địa bàn Hải Phòng đối với các trường hợp trẻ em được đăng ký khai sinh từ ngày 01/3/2020.

Để đạt được kết quả trên, BHXH quận đã chỉ đạo thực hiện triệt để công tác cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện kết nối liên thông giữa các phần mềm trong quản lý và giải quyết chính sách BHXH, BHYT cũng như với các cơ sở KCB BHYT, để phục vụ tốt đối tượng, người dân và doanh nghiệp; góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ chung của BHXH Thành phố.

Với các kết quả đã đạt được, BHXH quận vinh dự được BHXH thành phố biểu dương và khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quý 1 năm 2020. Đây là động lực để cán bộ, viên chức BHXH quận tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong các quý tiếp theo.