Hội nghị triển khai công tác hoàn thiện dữ liệu, cập nhật biến động thành viên hộ gia đình

19/04/2019 09:53 AM


Ông Ngô Thanh Tùng – Phó Giám đốc BHXH quận tham dự và chủ trì hội nghị.  Tại Hội nghị, báo cáo viên đã hướng dẫn UBND các phường thống kê biến động thành viên hộ gia đình, chi tiết cách lập mẫu biểu 01-BD (ban hành kèm theo Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam), hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí trong công tác lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình cho UBND phường.
Hội nghị đã kịp thời truyền tải các thông tin đến UBND các phường nhằm thực hiện đầy đủ các quy trình cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia BHYT do chết, tách hộ, nhập hộ để bổ sung kịp thời các thông tin thành viên hộ gia đình, tổ chức thanh quyết toán kinh phí trong công tác lập danh sách biến động thành viên hộ gia đình cho UBND các phường đúng quy định theo Công văn số 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 của BHXH Việt Nam.