Tích cực triển khai rà soát, bàn giao sổ BHXH cho NLĐ, 60% sổ BHXH cho NLĐ trong năm 2017

13/01/2017 12:00 AM


Đến năm 2020 sẽ sử dụng sổ BHXH điện tử

 Theo quy định của Luật BHXH năm 2006 thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản sổ BHXH của NLĐ trong thời gian NLĐ làm việc tại đơn vị và trả sổ cho NLĐ khi không còn làm việc. 

 Tuy nhiên, trong quá trình triển khai quy định này còn tồn tại một số bất cập như: NLĐ không nắm được thông tin về quá trình đóng BHXH; đơn vị sử dụng lao động vẫn trừ tiền đóng BHXH của NLĐ hàng tháng nhưng không nộp cho cơ quan BHXH mà chiếm dụng tiền đóng BHXH của NLĐ để sử dụng với mục đích khác ; tờ rời sổ BHXH bị thất lạc, thậm chí chủ sử dụng lao động không trả sổ cho NLĐ khi có nhu cầu chuyển đến nơi làm việc mới… 

 Nhằm khắc phục phần nào những bất cập này, Luật BHXH năm 2014 quy định: NLĐ có quyền được cấp, quản lý sổ BHXH và có trách nhiệm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 quản sổ BHXH. 

 Theo đó, để triển khai thực hiện quy định này theo tinh thần của Luật BHXH năm 2014, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 bàn giao sổ BHXH đúng, đủ cho NLĐ tự quản lý, cơ quan BHXH phải hoàn thiện sổ BHXH, đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu của người tham gia, quá trình đóng vào cơ sở dữ liệu của Ngành BHXH để quản lý.

 Trên tinh thần này, trong tháng 10/2016, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ.

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, năm 2017, việc rà soát dữ liệu, trả sổ BHXH cho NLĐ sẽ tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nhằm mục đích: bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đảm quyền lợi cho NLĐ; giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình nỗ lực hiện đại hóa, cải cách hành chính của cơ quan BHXH Việt Nam tiến tới mục tiêu, đến năm 2020 sẽ đưa vào sử dụng sổ BHXH điện tử. 

 Phấn đấu bàn giao 60% sổ BHXH cho NLĐ trong năm 2017

 Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng cho biết, trong năm 2017, BHXH Việt Nam phấn đấu thực hiện việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ đạt 60% trên tổng số sổ phải bàn giao, và công tác này sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2018. Đến nay, BHXH Việt Nam cơ bản đã chuẩn bị tốt các khâu quan trọng, sẵn sàng cho việc triển khai.

 Tuy nhiên, hiện vẫn còn tồn tại một số khó khăn như: phần mềm quản lý còn bị lỗi chưa đáp ứng liên thông xuyên suốt; bên cạnh đó việc rà soát, xử lý chuẩn hóa thông tin người tham gia BHXH còn có nhiều vướng mắc... 

 Tại hội nghị, các đại biểu được đại diện Ban Sổ - Thẻ, Vụ Tài chính - Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai: Kế hoạch tổ chức thực hiện bàn giao sổ BHXH theo tinh thần Công văn số 4027/BHXH-ST; hướng dẫn quy trình rà soát và ban giao sổ BHXH cho NLĐ ; hướng dẫn quản lý, sử dụng và thanh toán quyết toán kinh phí rà soát sổ BHXH, nhập dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ; hướng dẫn sử dụng các chức năng phần mềm theo Công văn số 4027/BHXH-ST cho BHXH các tỉnh, thành phố. 

 Các đại biểu từ các điểm cầu BHXH địa phương như Hà Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Tp.Đà Nẵng, Bình Dương, Bình Thuận, Điện Biên, Hải Phòng, Thanh Hóa… đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm triển khai, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện như: dữ liệu về NLĐ tham gia BHXH trước năm 2008 còn tình trạng sai sót về nhân thân, cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề; việc NLĐ thay đổi ngày tháng, năm, sinh;... đồng thời đã chủ động đưa ra các kiến nghị, đề xuất xin ý kiến BHXH Việt Nam hướng dẫn chỉ đạo khắc phục.

 Theo đó, tại hội nghị, những khó khăn, vướng mắc cùng các kiến nghị đề xuất của BHXH các tỉnh, thành phố đã được Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, cùng đại diện lãnh đạo Ban Sổ - Thẻ, Vụ Tài chính - Kế toán, Trung tâm Công nghệ thông tin giải đáp cụ thể và hướng dẫn kịp thời phương án giải quyết.
 

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu phát biểu kết luận Hội nghị
 
Chú trọng công tác tuyên truyền 

 Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh “việc triển khai công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ về cơ bản 90% hoàn thành là do sự chủ động triển khai tốt, còn lại 10% là quyết tâm của chúng ta”. 

 Phó Tổng Giám đốc cũng khẳng định, sổ BHXH chính là tài sản an sinh thiết thân của NLĐ và yêu cầu, BHXH các tỉnh, thành phố phải đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 triển khai quy trình rà soát đạt chuẩn, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ quyền lợi tham gia của NLĐ, NLĐ phải được đối chiếu và đề nghị điều chỉnh thông tin trước khi nhận sổ; tập trung nguồn nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo quy trình rà soát sổ và bàn giao sổ BHXH cho NLĐ; phát động phong trào thi đua bàn giao sổ đúng nội dung, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 tiến độ cụ thể với từng đơn vị khi triển khai.

 Quan điểm nhất quán là đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 chuẩn hóa thông tin của NLĐ trên sổ BHXH, tránh tình trạng xảy ra sai sót thông tin. Và để việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ đáp ứng yêu cầu đặt ra, Phó Tổng Giám đốc giao Ban Thu, Ban Sổ - Thẻ; Vụ Tài chính - Kế toán; Trung tâm Công nghệ thông tin… phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trong quá trình thực hiện triển khai quy trình rà soát và ban giao sổ BHXH cho NLĐ đạt kết quả tốt; kịp thời giải quyết vướng mắc của BHXH các tỉnh, thành phố.

 Trong quá trình triển khai, đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền, cần tập trung tuyên truyền trên các cơ quan báo chí của Ngành và tăng cường phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí từ Trung ương đến địa phương, để làm sao cho NLĐ nói riêng và cộng đồng nói chung thấy được ý nghĩa nhân văn của việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ tự quản lý theo tinh thần Luật BHXH năm 2014.

Bàn giao sổ BHXH cho NLĐ giúp: đơn vị sử dụng lao động tiết kiệm được nhân lực và chi phí quản lý; NLĐ nắm được quá trình tham gia của mình để tự bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 vệ quyền lợi an sinh của bản thân từ đó góp phần giảm thiểu tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH cho NLĐ của chủ sử dụng lao động; cơ quan BHXH tăng cường được công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý, thực hiện chính sách./.
 

BAT