BHXH thành phố Hải Phòng chỉ đạo, xử lý công việc trong thời gian diễn ra dịch Covid-19 từ 16-22/4/2020

17/04/2020 07:47 AM


Thực hiện Công văn số 2808/UBND-VX ngày 15/4/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hải Phòng ban hành Công văn số 743 /BHXH-VP ngày 15/4/2020 về việc bố trí cán bộ viên chức làm việc trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó các thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; 

Đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, người dân khi đến cơ quan BHXH phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Không tiếp nhận giải quyết công việc đối với người đến cơ quan nhưng không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch. 

Người đến giao dịch tại cơ quan BHXH được hướng dẫn ngồi dãn cách để phòng chống dịch Covid-19

Bố trí 50% số lượng cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan để xử lý công việc từ ngày 16/4/2020 cho đến hết ngày 22/4/2020, còn lại làm việc tại nhà. 

Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

  • Lượt truy cập: 86044
  • Tháng này: 9073
  • Hôm nay: 518
  • Đang trực tuyến: 111