Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Chính Phủ (31)
Trích yếu: Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày có hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Về chính sách tinh giản biên chế
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày có hiệu lực:
10/01/2015
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
Ngày ban hành:
11/11/2015
Ngày có hiệu lực:
01/01/2016
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
Ngày ban hành:
27/06/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.
Ngày ban hành:
26/06/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Ngày ban hành:
18/12/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
Ngày ban hành:
27/11/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.
Ngày ban hành:
27/11/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực