Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Quyết Định (27)
Trích yếu: Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN
Ngày ban hành:
31/01/2019
Ngày có hiệu lực:
01/05/2019
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: ban hành Quy định về hồ sơ và quy trìnhgiải quyết hưởng các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội
Ngày ban hành:
17/06/2016
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết đinh 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
Ngày ban hành:
17/03/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2014
Ngày ban hành:
17/03/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết các chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội.
Ngày ban hành:
12/03/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
29/05/2017
Ngày có hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
Ngày ban hành:
30/08/2013
Ngày có hiệu lực:
15/10/2013
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
Ngày ban hành:
06/05/2010
Ngày có hiệu lực:
01/07/2010
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực