Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Kế hoạch (2)
Trích yếu: Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Thực hiện lộ trình tiến tới bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020"
Ngày ban hành:
01/10/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
Ngày ban hành:
27/08/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực