Số / Ký hiệu: 2020_678_BHXH_QLT
Trích yếu: Hướng dẫn một số nội dung tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19
Loại văn bản:
Công Văn
Cơ quan ban hành:
BHXH Thành Phố
Lĩnh vực:
Quản lý thu
Người kí:
Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày có hiệu lực:
09/04/2020
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lưc
Nội dung văn bản
2020_678_BHXH_QLT: Hướng dẫn một số nội dung tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất đối với các đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19
Nội dung trong tệp đính kèm