Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • Bảo hiểm y tế (34)
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
19/09/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Thực hiện BHYT cho các đối tượng quy định tại Điểm c và d Khoản 2 Điều 51 Luật BHYT.
Ngày ban hành:
27/06/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Tham gia đấu thầu mua thuốc theo Thông tư số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, Thông tư 37/2013/TT-BYT.
Ngày ban hành:
26/06/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết đinh 538/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
Ngày ban hành:
17/03/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế năm 2014
Ngày ban hành:
17/03/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Ngày ban hành:
18/12/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thanh toán chi phí KCB BHYT tại cơ sở KB, CB tư nhân
Ngày ban hành:
11/11/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành danh mục Vật tư y tế thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế
Ngày ban hành:
18/10/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực