Số hiệu
Trích yếu
Số hiệu
Trích yếu
  • BHXH Việt Nam (41)
Trích yếu: Hướng dẫn giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.
Ngày ban hành:
25/03/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Đề xuất giải quyết vướng mắc chế độ trợ cấp đối với nhà giáo theo Quyết định 52/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành:
16/01/2014
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày ban hành:
27/11/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn giải quyết hưởng một số chế độ BHXH kể từ ngày 01/7/2013.
Ngày ban hành:
07/11/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
30/10/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1674/QĐ-TTg
Ngày ban hành:
15/10/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN
Ngày ban hành:
29/05/2017
Ngày có hiệu lực:
01/07/2017
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực
Trích yếu: V/v truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
Ngày ban hành:
25/09/2013
Ngày có hiệu lực:
01/01/1970
Trạng thái văn bản:
Đang có hiệu lực