15/05/2020 03:25 PM

Thực hiện Công văn Số 1197/BHXH-CSXH ngày 15/4/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc rà soát dữ liệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận ...

01/04/2020 03:54 PM

Thực hiện Chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BH thất nghiệp hằng tháng qua hệ thống Bưu điện trong thời ...

30/12/2019 04:29 PM

V/v chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2020

Thông báo: V/v rà soát thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt

BHXH tỉnh Hà Nam: Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 4, 5/2020 qua Bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid – 19

Địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT, BHTN của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Phủ Lý

V/v chuyển đổi thẻ BHYT cho người tham gia thuộc địa bàn sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 829

Thông báo về việc niêm yết công khai Mẫu C13-TS

Về việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01, tháng 02 năm 2020

Danh sách các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp tính đến ngày 30/09/2019

DANH SÁCH CÁC ĐIỂM CHI TRẢ LƯƠNG HƯU TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN

Về việc nâng cấp phần mềm giao dịch điện tử BHXH

V/v chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7/2019