Chức năng nhiệm vụ của BHXH tỉnh Hà Nam

06/04/2012 04:07 PM


BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM 20 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam được thành lập theo Quyết định số 1606/QĐ-BHXH ngày 16/9/1997 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/1998. Thực hiện Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg ngày 21/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Bảo hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 01/01/2003, Bảo hiểm y tế tỉnh Hà Nam chính thức sáp nhập về Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam. Tại thời điểm mới thành lập, BHXH tỉnh có 05 Phòng nghiệp vụ, 06 BHXH huyện, thành phố với 49 công chức, viên chức, người lao động; đến nay, đội ngũ công chức, viên chức BHXH tỉnh trưởng thành cả về số lượng và chất lượng với 11 Phòng nghiệp vụ, 06 BHXH huyện, thành phố; tổng số công chức, viên chức, lao động hợp đồng là 244 người. Trong đó: trên đại học: 17 người, đại học: 196 người, cao đẳng: 9 người, trung cấp và tương đương: 19 người; Lý luận chính trị: cao cấp: 11 người; trung cấp: 31 người; quản lý nhà nước: chuyên viên cao cấp: 02 người, chuyên viên chính: 58 người, chuyên viên: 140 người.

Trong suốt chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BHXH tỉnh Hà Nam đã nỗ lực, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Phạm vi đối tượng tham gia BHXH, BHYT ngày càng mở rộng theo hướng phát triển bền vững. Nếu năm 1998, số người tham gia BHXH là 19.698 người, thì năm 2017 là 118.000 người, tăng 6 lần so với năm 1998. Cùng với đối tượng tham gia BHXH, đối tượng tham gia BHYT được mở rộng và tăng trưởng với tốc độ nhanh: năm 1998, số người tham gia BHYT khoảng 81.000 người, đến năm 2017, toàn tỉnh có 681.000 người tham gia BHYT, tăng gấp 8,4 lần so với năm 1998; tỷ lệ bao phủ đạt 84,5%.

Số thu BHXH, BHYT năm sau cao hơn năm trước, hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao từ 3-7%: năm 1998, số thu BHXH, BHYT là 20,3 tỷ đồng, năm 2017 số thu gần 2.000 tỷ đồng, tăng 97 lần so với năm 1998.

Song song với công tác thu BHXH, BHYT, công tác giải quyết, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH luôn được BHXH tỉnh Hà Nam xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Việc giải quyết chế độ được thực hiện theo đúng quy trình, đề cao trách nhiệm cá nhân, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 công khai, nhanh chóng kịp thời, đúng chế độ, quyền lợi của người tham gia BHXH. Trong 20 năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã giải quyết trên 336.000 hồ sơ hưởng BHXH các loại; số tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH các loại lên đến gần 9.500 tỷ đồng. Tính riêng năm 2017, giải quyết khoảng 50.500 hồ sơ hưởng BHXH các loại hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản; Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH với số tiền: 1.900 tỷ đồng (gấp 23 lần so với năm 1998. Hiện nay, BHXH tỉnh Hà Nam quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho 44.000 người (tăng 13.000 người so với năm 1998), việc chi trả được thực hiện trước ngày 10 hàng tháng, đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, kịp thời, đến tận tay đối tượng, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận.

20 năm qua, mặc dù chính sách BHYT có nhiều thay đổi song công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT trên địa bàn tỉnh vẫn đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 duy trì ổn định; người tham gia BHYT được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các dịch vụ y tế, kể cả dịch vụ kỹ thuật cao, tiên tiến. Năm 1998 có 109.000 lượt bệnh nhân KCB BHYT với chi phí 3,2 tỷ đồng, đến năm 2017 tăng lên trên 950.000 lượt người với tổng số tiền chi trả hơn 650 tỷ đồng.

Bên cạnh việc thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, đầu tư trang thiết bị, điều kiện làm việc, hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ tạo niềm tin cho nhân dân, người lao động và người thụ hưởng đối với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, góp phần đẩy nhanh số người tham gia BHXH, BHYT thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án BHYT toàn dân của Chính phủ.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, BHXH tỉnh luôn quan tâm tới việc xây dựng tổ chức Đảng, các tổ chức, đoàn thể của đơn vị, chăm lo đời sống và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 đầy đủ quyền lợi của cán bộ công chức, viên chức.

Với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, những năm qua, BHXH tỉnh Hà Nam đã được Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì (giai đoạn 2012 - 2016), Huân chương Lao động Hạng Ba (giai đoạn 2005 - 2009); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (giai đoạn 2003 – 2005, giai đoạn 2011 - 2013) và Cờ thi đua (năm 2016); UBND tỉnh, BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua và nhiều Bằng khen....

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt các chính sách, chế độ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phấn đấu thực hiện BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; quản lý quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, quỹ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an toàn, hiệu quả; thực hiện tốt cải cách hành chính, triển khai có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 ... góp phần vào thành tích chung của Ngành và đảm bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                                          Nguyễn Thị Thúy Liễu

                                                                                                    Giám đốc BHXH tỉnh Hà Nam

  • TIN BÀI LIÊN QUAN