• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
23/06/2016
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản khi nhận nuôi con nuôi?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
23/06/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

Trả lời:

- Điều kiện: (Điều 31 Luật BHXH)

+ Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi

+ Phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi nhận nuôi con nuôi.

- Thời gian: (Điều 36 Luật BHXH)

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia BHXH đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chỉ cha hoặc mẹ được nghỉ việc hưởng chế độ.