• HỎI ĐÁP
Người gửi:
Email:
Ngày gửi:
23/06/2016
Lĩnh vực:
Bạn đọc đặt câu hỏi
Trạng thái:
Đã trả lời
Nội dung câu hỏi:

Mức trợ cấp tuất một lần được tính như thế nào?

Trả lời bởi:
Ngày trả lời:
23/06/2016
File đính kèm:
Câu trả lời:

Trả lời:

- Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia BHXH hoặc người lao động đang bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH làm căn cứ tính trợ cấp tuất một lần thực hiện theo quy định.

- Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu; Người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu,trợ cấp nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu, mức thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu, trợ cấp đang hưởng.

- Đối với người lao động đã nghỉ việc hưởng BHXH một lần mà đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động dưới 61%; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg, Quyết định số 613/QĐ-TTg khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần bằng 3 tháng trợ cấp người lao động đang hưởng trước khi chết

(Điều 70 Luật BHXH)