Thông báo về việc niêm yết công khai Mẫu C13-TS

04/02/2020 02:14 PM


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội (BHXH), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế (BHYT), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm thất nghiệp (BHTN), bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); Quản lý sổ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm xã hội, thẻ bet365 tiếng việt_đặt cược bet365_cách vào bet365 hiểm y tế; Công văn số 3952/BHXH-ST ngày 04/10/2018 của BHXH Việt Nam về việc triển khai in và chuyển phát mẫu C12TS, C13-TS, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh Hà Nam in và chuyển Thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2019 (Mẫu C13-TS) của người lao động năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam đề nghị các đơn vị sử dụng lao động thực hiện một số nội dung sau:

- Nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2019 (Mẫu C13-TS) của người lao động do cơ quan Bưu điện chuyển đến,  niêm yết công khai và hướng dẫn người lao động đối chiếu, kiểm tra thông tin nhân thân, chức danh công việc và tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

- Tiếp nhận phản hồi từ người lao động về những nội dung cần điều chỉnh kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN năm 2019, phối hợp với cơ quan BHXH kiểm tra và lập hồ sơ điều chỉnh theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đơn vị phản ánh về Cơ quan BHXH để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

BHXH tỉnh Hà Nam